ΙΣΤΟΡΙΑ

Το ιστορικό της FAST MEDICAL SERVICE

Η εταιρία Fast Medical Service (FMS) ιδρύθηκε το 1988 από τον Ιωάννη Μερσινιά με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τεχνικής κάλυψης (επισκευής) στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων

Είχε παρατηρηθεί ότι είτε λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους διατήρησης τεχνικού τμήματος από εταιρίες, είτε λόγω έλλειψης αντιπροσώπευσης υπήρχε μεγάλο κενό στην τεχνική κάλυψη των ιατρικών συσκευών με αποτέλεσμα να μένουν ασυντήρητα μηχανήματα που έχουν άμεση σχέση με την ζωή των ασθενών.

Έτσι αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί μια αμιγώς τεχνική εταιρία, η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει είτε άλλες εταιρίες (κατασκευαστές και αντιπροσώπους), παρέχοντας τους την κάλυψη που δεν είχαν με μικρό κόστος, είτε κατευθείαν τους πελάτες (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες γιατρούς), οι οποίοι είχαν «ορφανά» μηχανήματα. Το βήμα ήταν πρωτοποριακό για τα δεδομένα του χώρου στην Ελλάδα.

Η εταιρία επανδρώθηκε με άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, απέκτησε ένα ευρύ πελατολόγιο και έγινε ο τεχνικός συνεργάτης των περισσότερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Σήμερα, το όνομα της Fast Medical Service ταυτίζεται με την ποιοτική τεχνική υποστήριξη στον τομέα της υγείας.

Πέραν των αμιγώς τεχνικών υπηρεσιών, οι δραστηριότητες της FMS επεκτάθηκαν και σε άλλους τομείς, όπως η εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας καθώς και οι κατασκευές ειδικών πρωτότυπων συσκευών.

Η διαρκής επέκταση, αλλά και η ανάγκη να παραμένεις σε απόσταση βολής από τα περισσότερα Νοσοκομεία της Αθήνας, επέβαλε τη μεταφορά της εταιρίας στην οδό Μονής Πετράκη 7 στο Κολωνάκι και απο το 2015 στην οδό Μουσών 27 στην Νεα Φιλοθεη

Τα τελευταία χρόνια, η Fast Medical Service διανύει μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, όπως:

  • Τεχνική αντιπροσώπευση πολλών κατασκευαστικών οίκων και αντιπροσώπων.

  • Παροχή των υπηρεσιών της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό διαθέτοντας ένα ευρύ πελατολόγιο.

  • Ανάληψη πλήρους τεχνικής κάλυψης νοσοκομείων, με τη δημιουργία και λειτουργία τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας.

  • Προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2015 και ΕΝ13485¨2016.

  • Αναβάθμιση του εργασιακού χώρου και της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και πλήρης μηχανοργάνωση.

  • Εξοπλισμός με νέα, τελευταίας τεχνολογίας και διακριβωμένα όργανα μετρήσεων και εργαλεία επισκευών.

  • Πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού, για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών.