ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εργασίες & πρωτότυπα μηχανήματα

Πέραν των αμιγώς τεχνικών υπηρεσιών οι δραστηριότητες της FMS επεκτείνονται και σε άλλους τομείς, όπως η εκπόνηση και δημοσίευση εργασιών σε θέματα Bιοϊατρικής Tεχνολογίας καθώς και οι κατασκευές ειδικών πρωτότυπων  συσκευών.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 
  • Τοποθέτηση βαλβίδας εκτόνωσης σε ενδοαορτική αντλία με σκοπό την λειτουργία της αντλίας σαν συσκευή υποβοήθησης αριστερής κοιλίας. «A relief valve laced on an IABP made it proper to drive a LVAD». (The International Journal Of Artificial Organs 9/1992).
 
  • Σύστημα εξωσωματικής υποστήριξης ήπατος σε πειραματικό μοντέλο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. «Extra-corporeal liver support system in an experimental model of acute liver failure». (European Society of ICU 9/1996).
 
  • Ακουστικοί συναγερμοί. Εργασία για τις πιθανές συνέπειές τους σε ασθενείς μονάδων εντατικής καρδιακής θεραπείας. «Audible alarms. A study in possible sequences on ICCU patients». (First Congress On Health And Environment).
 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 
  • Πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Αθήνα (Αραιτέειο Νοσοκομείο Αθηνών)
 
  • Πρώτη περιφερική χημειοθεραπεία μέλους με εξωσωματική υποστήριξη στην Αθήνα (Άγιος Σάββας)
 
  • Πρώτη αερομεταφορά ασθενούς συνδεδεμένου σε ενδοαορτική αντλία (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Kέντρο). Με την ευγενική προσφορά και βοήθεια της τεχνικής διέυθυνσης της Ολυμπιακής Αεροπορείας.
 
  • Πρώτη εξωσωματική αφαίρεση CO2 (Ευαγγελισμός)