ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική της εταιρείας

Η εύρυθμη λειτουργία της FMS βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άψογη συνεργασία του προσωπικού της. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

 

 • Με την εμφύσηση της ιδέας ότι όλοι είναι συνεργάτες και συμμέτοχοι ηθικά και υλικά στις επιτυχίες.

 • Την ανάπτυξη πνεύματος συντροφικότητας και φιλίας μεταξύ του προσωπικού.

 • Τη συνεχή ενημέρωση όλων για όλα τα θέματα που αφορούν τη δουλειά

 • Την αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων θέσεων και τμημάτων παρά την εξειδίκευση κάθε μέλους σε διαφορετικό τομέα.

 • Πολιτική της εταιρίας είναι ο συνδυασμός της άμεσης και γρήγορης εξυπηρέτησης του πελάτη, με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών, παρεχόμενων στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η άριστη λειτουργικότητα και ο μεγαλύτερος δυνατόν χρόνος ζωής κάθε ιατρικής συσκευής.

Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ

   

 • Την εγκατάσταση της εταιρίας σε κεντρικό σημείο στην Αθήνα, σε μικρή ακτίνα από πολλά νοσοκομεία.

 • Την διάθεση επαρκούς αριθμού τεχνικού προσωπικού.

 • Την διάθεση μέσων μεταφοράς του προσωπικού και των μηχανημάτων.

 • Την εξασφάλιση γρήγορου τρόπου μετακίνησης σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

 • Τη διατήρηση προσωπικού ασφαλείας σε 24ωρη βάση, όλο το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των μη εργάσιμων ημερών και αργιών. Τη δυνατότητα κλίσης τεχνικών μέσω τηλεειδοποίησης σε 24ωρη βάση.

Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τη λειτουργία της εταιρίας σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας του ISO 9001:2008.

 • Το ενστερνισμό της ιδέας, από όλο το προσωπικό, ότι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων, με αντίκτυπο στην Υγεία και Ανάρρωση των ασθενών και είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξασφάλιση, διατήρηση και προσέλκυση νέας πελατείας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την πρωτοπορία της εταιρίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την κάλυψη των υψηλών προδιαγραφών που θέτει η αγορά.

 • Την ενημέρωση του προσωπικού σε όλα τα ζητήματα ποιότητας, όπως το εγχειρίδιο και οι διαδικασίες ποιότητας κάθε μηχανήματος και συσκευής

 • Τη συμμετοχή του προσωπικού στην εκπόνηση των διαδικασιών ποιότητας καθώς και την αποδοχή κριτικής και υποδείξεων για βελτιστοποίηση από όλους.

 • Την συνεχή επαγρύπνηση και εφευρετικότητα για τη διατήρηση και καλυτέρευση του επιπέδου ποιότητας καθώς και τη παρακολούθηση των νέων κανόνων και δεδομένων στον τομέα αυτό.

 • Την πρόσληψη άριστα εκπαιδευμένου και ικανού προσωπικού αλλά και την συνεχή επιμόρφωσή για τα νέα ιατρικά μηχανήματα και τεχνολογίες